Kontrola množstva oleja v motore

Zobrazené 5020x
Myslieť si, že dnešné motory si už medzi servisnými intervalmi nevyžadujú kontrolu množstva motorového oleja je omyl. Pravidelná kontrola množstva oleja v motore sa určite oplatí. Je dobré si tiež zapamätať niektoré dôležité fakty.

image003

Mazacia sústava motora má za úlohu zásobovať pohyblivé časti agregátu motorovým olejom, ktorý musí byť k jednotlivým komponentom dopravovaný v dostatočnom množstve a pod predpísaným tlakom. Ak oleja v motore ubudne, systém stratí tlak a prestane mazať.

 

Ak sa vám na prístrojovom paneli počas jazdy rozsvieti varovná kontrolka mazania (väčšinou symbol červenej olejničky), signalizuje to práve pokles tlaku v olejovom okruhu. V tej chvíli prestane byť životodarným olejom zásobovaná hlava a vačkové hriadele (preto je snímač tlaku umiestnený v hlave valcov) a ostatné mazané komponenty stratia prísun oleja krátko potom. Príčinou nedostatočného mazania je najčastejšie práve malé množstvo oleja v okruhu (nie však vždy, druhou najčastejšou, no závažnejšou príčinou môže byť aj nefunkčné olejové čerpadlo).

image004

Niektorí užívatelia si spomínanú výstražnú kontrolku ešte aj dnes mýlia s informačnou kontrolkou, ktorá symbolizuje nízku hladinu oleja v motore (tú mnohé dnešné autá na prístrojovom paneli vôbec nemajú). V domnienke, že pri prvej príležitosti olej dolejú, pokračujú v jazde aj so svietiacou červenou kontrolkou ďalej. Ďalší scenár takéhoto neuváženého konania je jasný. Ak sa vám totiž kontrolka mazania naozaj rozsvieti počas jazdy, pri modernom motore vám ostáva pár posledných sekúnd na to, aby ste ho bez poškodenia stihli vypnúť.

Samozrejme každý motor sa pri strate tlaku v olejovom systéme správa inak, niektorý sa "pridrie" už po pár sekundách chodu na sucho, staršie motory s väčšími vôľami dokážu takýto režim tolerovať o čosi dlhšie. Platí však všeobecné pravidlo, že po strate tlaku v olejovom systéme musíte motor zastaviť čo najskôr.


Prevádzkové náklady mazaniu neprajú

Neustály vývoj motorov, nižšie umiestňovanie olejových čerpadiel a zdokonaľovanie mazív majú za následok zmenšovanie objemu olejových náplní v motore. Dnešné motory sú napriek modernejšej konštrukcii citlivejšie na správne množstvo oleja, ako ich predchodcovia. Za všetkým opäť hľadajte tlak na znižovanie servisných nákladov. Menej oleja stojí menej peňazí, čo v súčinnosti s predĺženými servisnými intervalmi zákazníkom úspešne zalepí oči.


Aj dlhé servisné intervaly sú často na škodu

Ďalšou realitou dnešných dní je predlžovanie servisných intervalov na výmenu oleja. Názor, že za to môže skvalitňovanie olejov a aditív je pravdivý len čiastočne. Či sa nám to páči, alebo nie, dnes nemá nikto záujem postaviť motor, ktorý vydrží extrémne porcie kilometrov. Žiaduca je totiž čo najčastejšia obmena vozového parku (čo je inak v kontexte s komplexným pohľadom na ekológiu smiešnym nezmyslom). Výrobcovia dokážu s veľkou presnosťou spočítať, koľko oleja motor potrebuje na to, aby vydržal určitý počet kilometrov. Výmenné intervaly tiež navrhne tak, aby čo najviac využil možnosti oleja a pokiaľ možno, aby sa olej z motora dostal až na hranici svojich schopností. Na oko to totiž šetrí peňaženku majiteľa. Kedysi konštruktéri motorov také možnosti nemali, preto navrhovali motory s väčšími rezervami a ich masívnejšia konštrukcia bola akousi poistkou.

image005

Každý motor má svoju prirodzenú spotrebu oleja. Ak je olejová náplň väčšia, obyčajne vydrží bez doliatia do ďalšej výmeny, najmä menšie objemy náplní však vyžadujú občasné doliatie, čím sa navyše medzi výmenami čiastočne spomaľuje degradácia oleja. Okrem spaľovania oleja pri bežnom spaľovacom procese (prienik do valcov pri mazaní stien valcov a vedení ventilov) olej oxiduje a znečisťuje sa úsadami karbónu. Problémom je aj používanie nekvalitných palív s obsahom uhľovodíkov s vysokým bodom varu. Tie potom kondenzujú na stenách valcov a stierajú sa do olejovej náplne. Vzniká tak klamlivý dojem nulovej spotreby oleja (v extrémnych prípadoch olej dokonca pribúda).

Čím sú dlhšie intervaly výmen, tým viac záťaže musí olej vydržať. Skúsení odborníci preto často odporúčajú meniť olej skôr, ako predpisujú marketingom ovplyvňovaní výrobcovia áut. Aj v tomto prípade však často záleží od konkrétneho auta a spôsobu jeho používania.


Snímače množstva oleja

Niektorí výrobcovia už vybavujú svoje motory aj snímačmi množstva oleja (najmä pri žiadanej "regenerácii" oleja dolievaním medzi výmenami), takže pri poklese objemu olejovej náplne pod určité množstvo vodiča varuje informačná kontrolka. Vtedy ešte nemusí ihneď zastaviť, no pri najbližšej možnosti musí olej doliať. Mercedes-Benz zachádza s diagnostikovaním olejovej náplne tak ďaleko, že vám na displeji presne ukáže, koľko oleja treba doliať.


Aj veľa oleja škodí

Pri dolievaní oleja dávajte dobrý pozor, aby ste ho do motora nenaliali viac ako treba. V takom prípade sa v systéme neprimerane zvýši tlak a ak nedostane šancu uniknúť cez odvetranie kľukovej skrine, môže poškodiť dôležité tesnenia a začne z motora unikať. Určitým problémom je aj spenenie oleja v olejovej vani od rotujúceho kľukového hriadeľa. Vtedy sa do systému dostanú vzduchové bubliny, ktoré spôsobia prerušenie životne dôležitého olejového filmu na mazaných súčiastkach (napr. na vačkových hriadeľoch) a dochádza k ich pridieraniu. Veľa oleja tak paradoxne spôsobí zadretie motora.

image001


Nezanedbávajte kontrolu oleja

Ak nie ste z cukru, nebojte sa aj medzi povinnými servisnými intervalmi zodvihnúť motorovú kapotu a pomocou olejovej mierky skontrolujte hladinu oleja v motore. Má to svoj význam, len dobre mazaný motor totiž dokáže slúžiť tak ako má. Vždy je dobré so sebou voziť aj liter náhradného oleja, nikdy neviete, kedy vám môže pomôcť alebo ušetriť peniaze za drahú opravu zadretého motora.

Kontrolu vždy robte pri studenom motore, keď je všetok olej stečený v olejovej vani. Inak môžete dospieť k mylnému názoru, že je v motore málo oleja a zbytočne ho prelejete.

image002


Na záver trochu teórie

Pri moderných osobných vozidlách sa najčastejšie používa tlakové obežné mazanie alebo mazanie so suchou skriňou.

Tlakové obežné mazanie – olejové čerpadlo nasáva olej z olejovej vane pod motorom a tlačí ho vedením a mazacími kanálmi k mazacím miestam motora. V olejovom okruhu sa požívajú aj ochranné sitá, filter a pri motoroch s vyšším špecifickým výkonom často aj chladič oleja. Pri vysokom tlaku oleja (napr. pri studenom štarte a oleji s vyššou viskozitou) sa vysoký tlak v systéme upravuje poistným obmedzovacím ventilom, ktorý je najčastejšie umiestnený priamo za olejovým čerpadlom. Z mazaných miest olej odteká späť do olejovej vane. Množstvo oleja vo vani je možné kontrolovať pomocou olejovej mierky.

Mazanie so suchou skriňou – používa sa všade tam, kde je auto vystavené veľkým odstredivým silám alebo bočným náklonom (športové a terénne autá). Teda tam, kde hladina oleja vo vani príliš kolíše.. V tomto prípade je z vane špeciálnym čerpadlom olej prečerpávaný do zvláštnej olejovej nádrže, odkiaľ ho olejové čerpadlo cez filter a chladič tlačí k jednotlivým mazacím miestam. Odtiaľ olej odteká späť do olejovej vane.

Viskozita mazacieho oleja nie je konštantná veličina, ale mení sa v závislosti od vonkajších podmienok. Počas chodu motora sa mení teplota a tlak oleja, jeho viskozita by sa však mala meniť čo najmenej. Viskozita je odpor, ktorým tekutina pôsobí proti silám snažiacim sa pohnúť jej najmenšie častice. Na stykovej ploche dvoch vrstiev tekutiny pohybujúcej sa rôznou rýchlosťou sa viskozita prejavuje napätím, ktorým sa rýchlejšia vrstva snaží zrýchliť pomalšiu a tá naopak spomaľuje rýchlejšiu.


Úlohy motorového oleja

Mazanie – zníženie trenia medzi pohybujúcimi sa súčiastkami motora, ktoré spôsobujú straty energie a zvýšené opotrebovanie.
Tesnenie – zaistenie dobrého utesnenia pracovných priestorov (medzi piestom, piestnym krúžkom a stenou valca).
Chladenie – olej chráni pohyblivé časti motora pre prehriatím (tie, ktoré neprichádzajú do priameho kontaktu s chladiacou kvapalinou alebo vzduchom).
Ochrana pred koróziou – zabraňuje korodovaniu súčastí motora.
Čistenie – odstraňuje zvyšky po spaľovaní, usadeniny a malé mechanické nečistoty z motora.
Zníženie hluku motora – olejový film tlmí vibrácie a hluk pohybujúcich sa častí.

 

Ďalšie zaujímavé články o motorových olejoch nájdete na www.oleje.cz.

Zdroj: http://www.auto.pravda.sk/

 

 


REKLAMA